สินค้าและบริการ PRODUCT & SERVICE
Installation of steel structures

ติดตั้งโครงสร้างเหล็ก

นอกเหนือจากงานติดตั้งโครงเหล็กแล้ว บริษัท ที.เค โปรคอนส์ จำกัด ยังมีบริการจัดจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์การก่อสร้างหลากหลายประเภท โดยเฉพาะ เหล็กก่อสร้าง และสแตนเลส ฯลฯ โดยบริษัทฯ สามารถจัดหาสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างได้หลากหลายประเภท เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลุกค้าและสามารถบริหารจัดการ ส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ตรงต่อเวลาด้วยระบบการขนส่งที่ทีนสมัย ทั้งยังมีทีมงานที่พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลช่วยเหลือลูกค้าด้วยหัวใจการบริการเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด
Distribution Steel construction equipment

จัดจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยเฉพาะเหล็ก และสแตนเลส เหล็กก่อสร้าง

Steel Products Size and Weight

ขนาดเหล็กและน้ำหนัก เหล็กก่อสร้าง ชนิดต่างๆ เหล็กแผ่นเพลท เหล็กแผ่นเรียบ/ลาย เหล็กบีม ฉากรางน้ำ ท่อกรง ท่อตัว C เหล็กบาร์ เหล็กแขวน ฯลฯ

เหล็กก่อสร้าง Carbon Steel Pipe เหล็กก่อสร้าง Carbon Steel Pipe
เหล็กก่อสร้าง Channels เหล็กก่อสร้าง Channels
เหล็กก่อสร้าง Checkered Plates เหล็กก่อสร้าง Checkered Plates
เหล็กก่อสร้าง Deformed Bars เหล็กก่อสร้าง Deformed Bars
เหล็กก่อสร้าง Equal Angles เหล็กก่อสร้าง Equal Angles
เหล็กก่อสร้าง Flat Bars เหล็กก่อสร้าง Flat Bars
เหล็กก่อสร้าง  H Sections เหล็กก่อสร้าง H Sections
เหล็กก่อสร้าง I Sections เหล็กก่อสร้าง I Sections
เหล็กก่อสร้าง Light Lip Channel เหล็กก่อสร้าง Light Lip Channel
เหล็กก่อสร้าง Plates เหล็กก่อสร้าง Plates
เหล็กก่อสร้าง Rectangular Tube เหล็กก่อสร้าง Rectangular Tube
เหล็กก่อสร้าง Round Bars เหล็กก่อสร้าง Round Bars
เหล็กก่อสร้าง Steel Sheet Piles เหล็กก่อสร้าง Steel Sheet Piles
เหล็กก่อสร้าง Steel square tube เหล็กก่อสร้าง Steel square tube
Copyright © 2016 T.K. Procons Co.,Ltd. All Rights Reserved.